Ford Mustang-ийн 2015 дээвэргүй загвар

2015 оны Ford Mustang-ийн дээвэргүй загвар нь өмнөх загваруудаасаа хэд хэдэн шинэлэг зүйлээр тоноглогдсон байна. Үүний нэг нь халдаг суудал, "show/wet" drive model буюу цас борооны mode нь жолооч нарт их таалагдсан байна. Тус концевцийн халдаг суудал, эвхэгддэг дээвэр, автомат хурдны хайрцаг зэрэг нь өмнөхөөсөө эрс ялгаатайн дээр маш тансаг зэрэглэлийн, хурдан хаагдаж нээгддэг эвхэгддэг дээвэр, хурдан халдаг суудал зэрэг нь олны таашаалыг маш ихэд татаад байгаа юм байна.