Ромын сахал

Сахал нь хүний гоёл болон зан төлөвийн илэрхийлэл юм. Бүх сахал өөрийн гэсэн түүх, өөрийн гэсэн хэв маягийг агуулж байдаг. Сахал нэртэй гэрэл зургийн төсөлд оролцсон өвөрмөц хэв маягтай “Ромын сахал” нэртэй төслийн гэрэл зургуудаас танд толилуулаа.